پرتال دانشجویی   |   پرتال اساتید و کارکنان   |   پست الكترونيكي   |   تماس با موسسه   |   سامانه های اداری ۱۴۰۳/۴/۲۷

اطلاعیه برگزاری جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد

نقش میانجی تاب آوری در رابطه ی حمایت اجتماعی و امید مادران دارای فرزند اوتیسم

حسینی زری سیده ریحانه - بیست تیر 1403 ساعت 11:00 - محل برگزاری سالن سمينار موسسه آموزش عالی کاویان      

بررسی نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل

اسماعیلی مقدم مریم - بیست تیر 1403 ساعت 10:30 - محل برگزاری سالن سمينار موسسه آموزش عالی کاویان      

بررسی نقش میانجی بهزیستی روانشناختی در رابطه سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی کاری معلمان

حق طلب حمیده - بیست تیر 1403 ساعت 10:00 - محل برگزاری سالن سمينار موسسه آموزش عالی کاویان      

بررسی نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با کیفیت زندگی در دانشجویان

ثابت پور سارا - بیست تیر 1403 ساعت 9:30 - محل برگزاری سالن سمينار موسسه آموزش عالی کاویان      

بررسی نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در رابطه سرمایهی روانشناختی با بهزیستی تحصیلی در دانشآموزان مقطع متوسطه شهر مشهد

مفیدی ریحانه - بیست تیر 1403 ساعت 9:00 - محل برگزاری سالن سمينار موسسه آموزش عالی کاویان      

ررسی نقش میانجی انگیزش پیشرفت در رابطه خودکار آمدی تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی در دانش اموزان مقطع متوسطه

صدائی فاطمه - بیست تیر 1403 ساعت 8:30 - محل برگزاری سالن سمينار موسسه آموزش عالی کاویان      

Copyright ©

طراحی و پیاده سازی: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان

شماره هاي تماس با موسسه
خراسان رضوی، مشهد مقدس، ساختمان مركزي
مسير 1: بلوار الهيه، الهيه 40
مسير 2:بلوار صادقيه، صادقيه 5 (مقابل هتل بين المللي نوين پلاس)
شهید اکبری ذوق 25
کد پستی: 9186374915
Email: info@kavian.ac.ir