پرتال دانشجویی   |   پرتال اساتید و کارکنان   |   پست الكترونيكي   |   تماس با موسسه   |   سامانه های اداری ۱۴۰۳/۴/۲۷

حوزه معاونت دانشجویی، اجتماعي و فرهنگي

دکتر علی اصغر هادی زاده
معاون دانشجویی، اجتماعی و فرهنگي موسسه آموزش عالی کاویان
دکتری تخصصی اقتصاد
رزومه


زهرا قوامي
مدير فرهنگي موسسه آموزش عالی کاویان
تلفن تماس: داخلي 30
رزومه

Copyright ©

طراحی و پیاده سازی: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان

شماره هاي تماس با موسسه
خراسان رضوی، مشهد مقدس، ساختمان مركزي
مسير 1: بلوار الهيه، الهيه 40
مسير 2:بلوار صادقيه، صادقيه 5 (مقابل هتل بين المللي نوين پلاس)
شهید اکبری ذوق 25
کد پستی: 9186374915
Email: info@kavian.ac.ir