پرتال دانشجویی   |   پرتال اساتید و کارکنان   |   پست الكترونيكي   |   تماس با موسسه   |   سامانه های اداری ۱۴۰۲/۹/۸

اداره خدمات امور آموزشي

فرآيند ثبت نام و پذيرش دانشجويان جديد الورود به موسسه آموزش عالي كاويان در رشته هاي موجود در موسسه و در دو نوبت مهرماه و بهمن ماه توسط ستاد ثبت نام اداره امور خدمات آموزشي انجام مي شود.
علاقه مندان براي كسب اطلاع از نحوه فرآيند ثبت نام، تاريخ پذيرش و مدارك موجود مي توانند صفحه زير را ببينند.
صفحه پذيرش و ثبت نام
براي اطلاع از رشته هاي موسسه مي توانيد لينك زير را ببينيد.
رشته هاي موسسه
كارشناس مسئول ثبت نام: آقاي سيد محمد طباطبايي يزدي
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 101 تماس حاصل فرماييد.

 

برنامه ريزي درسي واحد هاي ارائه شده در گروه هاي مختلف آموزشي قبل از شروع انتخاب واحد هر نيم سال توسط اداره امور خدمات اموزشي انجام مي شود. دانشجويان عزيز براي اطلاع از دروس ارائه شده در زمان انتخاب واحد مي توانند از پرتال دانشجويي خود گزينه دروس ارائه شده را ملاحظه فرمايند.
كارشناس مسئول برنامه ريزي درسي: خانم سپيده ظفريان
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 103 تماس حاصل فرماييد.

 

برگزاري امتحانات پايان نيم سال توسط ستاد برگزاري امتحانات در اداره امور خدمات آموزشي انجام مي شود. با شيوع همه گيري ويروس كرونا ستاد امتحانات اقدام به برگزاري امتحانات پايان نيم سال به صورت برخط (آنلاين) نموده است. براي اطلاع از نحوه استفاده از سامانه آزمون آنلاين لينك زير را ببينيد.
راهنماي استفاده از سامانه آزمون آنلاين
كارشناس مسئول ستاد برگزاري امتحانات: خانم سمانه قديري
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 103 تماس حاصل فرماييد.

شواراي آموزشي موسسه آموزش عالي كاويان با مسئوليت بررسي و تصميم گيري در خصوص شرايط خاص آموزشي دانشجويان برگزار مي شود. اعضاي اين شورا عبارتند از معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، مديريت اداره امور خدمات آموزشي و مديران گروه هاي آموزشي
كارشناس مسئول شوراي آموزشي: خانم سپيده ظفريان
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 13 تماس حاصل فرماييد.

 

شواراي تحصيلات تكميلي موسسه آموزش عالي كاويان با مسئوليت بررسي و تصميم گيري در خصوص شرايط خاص آموزشي دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي و همچنين بررسي پذيرش يا رد پيشنهاده هاي دانشجويان اين مقطع برگزار مي شود. اعضاي اين شورا عبارتند از معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، مسئول تحصيلات تكميلي و مديران گروه هاي آموزشي
مسئول تحصيلات تكميلي: خانم دكتر نازنين عطايي
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 302 تماس حاصل فرماييد.

 

طبق آيين نامه تحصيلي دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد چنانچه سنوات مجاز تحصيل دانشجو به اتمام برسد و يا دانشجو داراي مشروطي بيش از حد مجاز باشد، طبق آيين نامه از ادامه تحصيل منع و اخراج مي شود. به منظور اعاده به تحصيل چنين دانشجوياني، مراتب را كميسيون بررسي موارد خاص بررسي و در صورت احراز شرايط خاص به تحصيل اعاده خواهند شد. براي اطلاع از سنوات مجاز، مقررات مربوط به مشروطي و همچنين نحوه ثبت نام در سامانه saorg به منظور ارسال درخواست به كميسيون موارد خاص، صفحه مربوط به اين كميسيون را از منوي آموزشي و تحصيلات تكميلي يا لينك زير ببينيد.
صفحه كميسيون بررسي موارد خاص
كارشناس مسئول كميسيون بررسي موارد خاص: آقاي سيد محمد طباطبايي يزدي
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 101 تماس حاصل فرماييد.

بخش فارغ التحصيلان اداره امور خدمات آموزشي وظيفه بررسي پرونده آموزشي داشجويان بعد از گذراندن واحدهاي درسي مصوب دوره و همچنين صدور گواهي موقت و دانشنامه تحصيلي را به عهده دارد. دانشجويان براي شروع فرآيند فراغت از تحصيل مي بايست كارت دانشجويي خود را به امور فارغ التحصيلان تحويل داده و در پرتال دانشجويي گزينه پرونده و درخواست هاي اموزشي، درخواست فراغت از تحصيل خود را ثبت نمايند. پس از تكميل چرخه الكترونيكي پرونده فراغت از تحصيل و تحويل كارت دانشجويي، مدرك گواهي موقت پس از 25 روز كاري صادر و پيامكي جهت تحويل آن به دانشجو ارسال مي شود. دانشنامه نيز پس از گذشت 6 ماه از تاريخ صدور گواهي موقت براي دانشجويان صادر خواهد شد. پس از صدور دانشنامه نيز پيامكي براي دريافت آن به دانشجو ارسال مي شود.
كارشناس مسئول امور فارغ التحصيلان: خانم سمانه قديري
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 103 تماس حاصل فرماييد.

 

كليه مراحل انتخاب استاد راهنما، انتخاب موضوع پايان نامه و همچنين فرآيند هاي تصويب پيشنهاده و صدور مجوز برگزاري جلسه دفاعيه دانشجويان كارشناسي ارشد توسط بخش تحصيلات تكميلي اداره امور خدمات آموزشي انجام مي شود. ضروري است دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد براي اطلاع از نحوه موادر فوق صفحه تحصيلات تكميلي و سامانه هاي ايرانداك را از منوي آموزشي و تحصيلات تكميلي به دقت مطالعه فرموده و يا لينك كزير را ببينند.
تحصيلات تكميلي و سامانه هاي ايرانداك
كارشناس مسئول تحصيلات تكميلي: آقاي سيد محمد طباطبايي يزدي
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 101 تماس حاصل فرماييد.

 

دبيرخانه اداره امور خدمات آموزشي موسسه وظيفه درياف، سازماندهي، ارجاع و پاسخگويي به كليه نامه هاي واصله به اداره خدمات امور آموزشي را بر عهده دارد. همچنين بايگاني پرونده هاي آموزشي دانشجويان و نيز صدور گواهي اشتغال به تحصيل بر عهده اين بخش است. دانشجويان براي تقاضاي گواهي اشتغال به تحصيل بايد در پرتال دانشجويي خود ابتدا درخواست صدور گواهي مربوطه را ثبت و سپس براي دريافت ان به موسسه مراجعه نمايند. در شرايط خاص همه گيري كرونا چنانچه امكان مراجعه دانشجو به موسسه ممكن نباشد مي تواند از طريق صفحه مراجعات غير حضوري و يا لينك زير درخواست خود را براي ارسال نسخه الكترونيكي گواهي اشتغال به تحصيل از طريق ايميل ثبت نمايد.
صفحه مراجعات غير حضوري
كارشناس مسئول دبيرخانه: خانم سمانه قديري
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 101 تماس حاصل فرماييد.

وضعیت خدمت وظیفه عمومی دانشجویان مشمول خدمت سربازی شامل اخذ معافیت تحصیلی، مکاتبات با حوزه وظیفه عمومی، تمدید معافیت تحصیلی، بررسی درخواست های خروج از کشور و همچنین صدور برگه معرفی نامه فراغت، اخراج، انصراف و یا ترک تحصیل به حوزه وظیفه عمومی توسط امور مشمولین انجام خواهد شد.
كارشناس مسئول امور مشمولین: آقای سید محمد طباطبايي يزدي
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 101 تماس حاصل فرماييد.

 

نظر به اینکه دانشجویان بین الملل (اتباع غیر ایرانی) نیازمند انجام امور خاص در اداره خدمات امور آموزشی برای اخذ اقامت تحصیلی، تمدید و یا اعلام اتمام آن می باشند، لذا فعالیت های مربوط به این حوزه در بخش امور دانشجویان بین الملل (اتباع ایرانی) انجام می شود.
امور بین الملل دانشجویان اتباع غیر ایرانی
كارشناس مسئول امور بین الملل دانشجویان اتباع غیر ایرانی: آقاي سيد محمد طباطبايي يزدي
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 101 تماس حاصل فرماييد.

 

دانشجویان مشغول به تحصیل طبق آیین نامه آموزشی در صورت کسب مشروطی بیش از حد مجاز، اتمام سنوات مجاز تحصیلی و یا عدم مراجعه بیش از یک نیم سال تحصیلی از ادامه تحصیل منع و به دنبال ان اخراج آموزشی خواهند شد. همچنین اگر شرایط ادامه تحصیل برای دانشجو مهیا نباشد، می تواند نسبت به انصراف از تحصیل اقدام نماید. یادآوری می شود دانشجو قبل از انصراف از تحصیل باید فرآیند تسویه حساب با موسسه را انجام دهد. مسایل مربوط به موارد ذکر شده در بخش امور انصراف از تحصیل و اخراج اموزشی رسیدگی می شود.
كارشناس مسئول امور انصراف از تحصیل و اخراج آموزشی: آقای سید محمد طباطبايي يزدي
براي ارتباط با كارشناس مسئول با شماره تلفن هاي موسسه داخلي 101 تماس حاصل فرماييد.Copyright ©

طراحی و پیاده سازی: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان

شماره هاي تماس با موسسه
خراسان رضوی، مشهد مقدس، ساختمان مركزي
مسير 1: بلوار الهيه، الهيه 40
مسير 2:بلوار صادقيه، صادقيه 5 (مقابل هتل بين المللي نوين پلاس)
شهيد ذوقي 25
کد پستی: 9186374915
Email: info@kavian.ac.ir