پرتال دانشجویی   |   پرتال اساتید و کارکنان   |   پست الكترونيكي   |   تماس با موسسه   |   سامانه های اداری ۱۴۰۱/۵/۲۱

گروه روانشناسی

دكتر فاطمه حاجي اربابي
مدير گروه روانشناسي
دكتر تخصصي روانشناسي
رزومه

مدیر گروه روانشناسی: دکتر فاطمه حاجی اربابی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدچارت درسی
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدچارت درسی
روانشناسیکارشناسیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی رزومه
مهدي منيري مديريت آموزشي كارشناسي ارشد moniri@kavian.ac.ir رزومه
فاطمه حاجی اربابی روانشناسی دکتری تخصصی hajiarbabi@kavian.ac.ir رزومه
نوشین صبور اسماعیلی روانشناسی دکتری تخصصی sabour_es@kavian.ac.ir رزومه

Copyright ©

طراحی و پیاده سازی: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان

شماره هاي تماس با موسسه
خراسان رضوی، مشهد مقدس، ساختمان مركزي
مسير 1: بلوار الهيه، الهيه 40
مسير 2:بلوار صادقيه، صادقيه 5 (مقابل هتل بين المللي نوين پلاس)
شهيد ذوقي 25
کد پستی: 9184113111
Email: info@kavian.ac.ir