پرتال دانشجویی   |   پرتال اساتید و کارکنان   |   پست الكترونيكي   |   تماس با موسسه   |   سامانه های اداری ۱۴۰۳/۴/۲۷

گروه مدیریت

دکتر محمد رضا بهرام زاده
مدیر گروه مدیریت
دكتري تخصصي مديريت
رزومه

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیکارشناسی ارشدچارت درسی
مدیریت بازرگانیکارشناسیچارت درسی
مدیریت بیمهکارشناسیچارت درسی
مدیریت مالیکارشناسیچارت درسی
مدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
مدیریت صنعتیکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
مدیریت بیمهکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
مدیریت بازرگانیکاردانیچارت درسی
امور بیمهکاردانیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی رزومه
مهدي منيري مديريت آموزشي كارشناسي ارشد moniri@kavian.ac.ir
علی اصعر هادی زاده اقتصاد دکتری تخصصی hadizadeh@kavian.ac.ir
محمد رضا بهرام زاده مدیریت دکتری تخصصی bahramzadeh@kavian.ac.ir
مسعود چابک سوار ریاضی محض - جبر دکتری تخصصی chaboksavar@kavian.ac.ir رزومه

Copyright ©

طراحی و پیاده سازی: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان

شماره هاي تماس با موسسه
خراسان رضوی، مشهد مقدس، ساختمان مركزي
مسير 1: بلوار الهيه، الهيه 40
مسير 2:بلوار صادقيه، صادقيه 5 (مقابل هتل بين المللي نوين پلاس)
شهید اکبری ذوق 25
کد پستی: 9186374915
Email: info@kavian.ac.ir