پرتال دانشجویی   |   پرتال اساتید و کارکنان   |   پست الكترونيكي   |   تماس با موسسه   |   سامانه های اداری ۱۴۰۳/۴/۲۷

گروه هنر و معماری

مدیر گروه هنر و معماری: مهندس فاطمه صالحی منش

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
ارتباط تصویریکارشناسیچارت درسی
علمی کاربردی معماریکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
نقشه کشی معماری - معماریکاردانی پیوستهچارت درسی
گرافیککاردانی پیوستهچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
فاطمه صالحی منش معماری کارشناسی ارشد salehimanesh@kavian.ac.ir

Copyright ©

طراحی و پیاده سازی: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان

شماره هاي تماس با موسسه
خراسان رضوی، مشهد مقدس، ساختمان مركزي
مسير 1: بلوار الهيه، الهيه 40
مسير 2:بلوار صادقيه، صادقيه 5 (مقابل هتل بين المللي نوين پلاس)
شهید اکبری ذوق 25
کد پستی: 9186374915
Email: info@kavian.ac.ir