پرتال دانشجویی   |   پرتال اساتید و کارکنان   |   پست الكترونيكي   |   تماس با موسسه   |   سامانه های اداری ۱۴۰۳/۴/۲۷

تحصیلات تکمیلی

كليه فرآيندهاي انتخاب استاد راهنما، انتخاب موضوع پايان نامه، ثبت و تصويب پيشنهاده و ثبت پايان نامه به منظور دريافت مجوز برگزاري جلسه دفاعيه در موسسه آموزش عالي كاويان به صورت مكانيزه و بدون مراجعه حضوري انجام خواهد شد. ضروري است دانشجويان عزيز مقطع كارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي كاويان با مطالعه دقيق محتواي اين صفحه نسبت به انجام امور اداري مربوط به پايان نامه در نيم سال هاي مختلف اقدام نمايند. سرفصل مصوب دروس هر يك از رشته ها را مي توانيد در قسمت گروه هاي آموزشي و با كليك بر روي عنوان رشته ملاحظه فرماييد.
تذكر 1. دانشجويان كارشناسي ارشد در طول دوره تحصيل مي بايست حداقل در پنج جلسه دفاعيه مربوط به گروه آموزشي خود شركت كنند. دانشجويان براي اطلاع از برنامه برگزاري جلسات دفاعيه مي توانند صفحه اطلاعيه برگزاري جلسات دفاعيه را ملاحظه نمايند.

صفحه اطلاع رساني برگزاري جلسات دفاعيه كارشناسي ارشد


تذكر 2. با هدف حفظ اصالت تولیدات علمی و جلوگیری از انجام پژوهش های تکراری، دانشجویان محترم مقطع كارشناسي ارشد باید اصالت و کیفیت پایان نامه خود را توسط ابزارهای طراحی شده در سامانه ایرانداک مورد سنجش قرار دهند.
تذكر 3. ضروري است دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مراحل ذيل را شخصا انجام داده و از واگذاري بخش يا تمام آن به افراد غير خودداري نمايند. چنانچه مشخص شود دانشجو نگارش پيشنهاده و پايان نامه خود را به شخص ديگري با هر عنواني محول نموده، شوراي تحصيلات تكميلي از تصويب پيشنهاده و يا صدور مجوز برگزاري جلسه دفاعيه خودداري خواهد كرد.
فرآيند انتخاب، تصويب، نگارش و دفاع از پايان نامه در چهار مرحله زير شرح داده شده است. ضروري است دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد اين مراحل را در موعد مقرر و با دقت تا كسب نتيجه نهايي پيگيري نمايند.

مرحله اول: انتخاب استاد راهنما

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مي بايست در نيم سال اول تحصيل و پس از آشنايي با اساتيد و هماهنگي مدير گروه نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمايند. توجه داشته باشيد كه ظرفيت اساتيد راهنما در انتخاب دانشجو براي هدايت پايان نامه محدود است و دانشجويان در موعد مقرر و با هماهنگي مدير گروه نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمايند.
فرم الكترونيكي انتخاب استاد راهنما كه فرم 1 - الف ناميده مي باشد بايد توسط دانشجو و از طريق پرتال دانشجويي قسمت پرونده، درخواست هاي آموزشي و با درج نام و مشخصات كامل استاد راهنما توسط دانشجو ثبت شود. اين فرم پس از تاييد مدير گروه و مدير تحصيلات تكميلي در پرونده دانشجو ثبت خواهد شد. مراحل تاييد توسط دانشجو و در پرتال دانشجويي قابل پيگيري است.
تذكر 1. چنانچه دانشجو بعد از انتخاب استاد راهنما بنا به دلايلي تمايل به تغيير استاد راهنما را داشته باشد بايد درخواست خود را به صورت مكتوب به مدير گروه تحويل داده تا در شوراي تحصيلات تكميلي مطرح و پس از تاييد شورا نسبت به تغيير استاد راهنما اقدام شود.

راهنماي ويديويي انتخاب استاد راهنما و تكميل فرم 1 - الف

مرحله دوم: انتخاب موضوع پايان نامه

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در طول نيم سال دوم تحصيل و با هدايت استاد راهنما نسبت به انتخاب موضوع پايان نامه اقدام مي كنند. پس از بررسي و تاييد استاد راهنما دانشجو مي بايست براي اطمينان از عدم تكراري بودن موضوع انتخابي، نسبت به اخذ گواهي پيشينه پژوهش از سامانه پيشينه پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) اقدام نمايد. فرآيند اخذ اين گواهي به شرح زير است:
جهت بررسی تکراری نبودن موضوع انتخابی، دانشجو می بایست به سامانه پیشینه پژوهش به آدرس pishine.irandoc.ac.ir مراجعه نماید. براي استفاده از هر يك از سامانه هاي ايرانداك، ابتدا دانشجو بايد با داشتن يك ايمل آدرس معتبر و كد ملي در سامانه مربوطه ثبت نام كند. در هنگام ثبت نام بايد در وارد كردن اطلاعات شخصي مخصوصا كد ملي، شماره دانشجويي و انتخاب موسسه آموزش عالي كاويان در قسمت وابستگي سازماني نهايت دقت را مبذول نمايد چرا كه بعد از ثبت نام اين اطلاعات قابل تغيير نيست. بعد از نام نویسی يك ايميل فعالسازي از طرف سامانه مربوطه ارسال مي شود كه با كليك بر روي لينك ارسالي حساب دانشجو در آن سامانه فعال مي شود. سپس با ورود به سامانه نسبت به دريافت پيشينه با وارد كردن موضوع اقدام مي شود. حداکثر طی 72 ساعت گواهی توسط ایرانداک صادر می شود. دانشجو بايد گواهي صادر شده را تا اتمام دوره تحصيل نزد خود نگهداري نمايد.
تذكر 1. عنوان درج شده در اين گواهي بايد با عنوان پيشنهاده و عنوان پايان نامه دقيقا يكسان باشد. چنانچه در مراحل بعدي مغايرتي بين عناوين رويت شود، فرايند تصويب پيشنهاده و پايان نامه متوقف خواهد شد و عواقب ان به عهده دانشجو خواهد بود.
پس از دريافت گواهي پيشينه مبني بر تكراري نبودن موضوع دانشجو بايد همانند مرحله اول، نسبت به تكميل فرم 1 - ب جهت ثبت موضوع خود در پرتال دانشجويي اقدام نمايد.
تذكر 2. چنانچه دانشجو بعد از انتخاب موضوع بنا به دلايلي تمايل به تغيير موضوع داشته باشد، بايد با هماهنگي استاد راهنما و مدير گروه درخواست مكتوب خود را با ذكر دلايل تحويل مدير گروه داده تا جهت طرح در شوراي تحصيلات تكميلي ارائه شود. پس از تصويب شورا امكان تغيير موضوع ممكن خواهد بود.

راهنماي ويديويي ثبت موضوع و تكميل فرم 1 - ب

مرحله سوم: نگارش و تصويب پيشنهاده

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بايد در طول نيم سال سوم تحصيل و با هدايت استاد راهنما نسبت به تكميل فرم پيشنهاده (فرم 2) اقدام نمايند. فرم پيشنهاده فقط بايد در ساختار فرم پيشنهاده موسسه آموزش عالي كاويان تكميل و فرم هايي كه با ساختار ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تكميل شوند در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي تصويب نخواهد شد. فرم پيشنهاده را جهت تكميل از لينك زير دريافت نماييد.

فرم شماره دو - پيشنهاده تحقيق (پروپوزال) پايان‏ نامه‌ی كارشناسي ارشد

پس از ديافت فرم و تكميل بندهاي مختلف آن با نظارت استاد راهنما، دانشجو بايد به منظور اطمينان از عدم برداشت غير مجاز از منابع علمي نسبت به دريافت گواهي همانند جويي پيشنهاده از سامانه همانند جويي ايرانداك اقدام نمايد. روند دريافت گواهي همانند جويي به شرح ذيل است:
نظر به اینکه اخیرا برخی افراد سودجو اقدام به استفاده غیر مجاز از منابع علمی منتشر شده در کشور داشته اند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظف به اخذ گواهی همانند جویی برای پیشنهاده و پایان نامه خود شده اند. دانشجو مي بايست با مراجعه به سامانه همانند جو به آدرس tik.irandoc.ac.ir نسبت به اخذ گواهي اقدام كند. در اين سامانه نيز مشابه آنچه در مرحله دوم (سامانه پيشينه پژوهش) بيان شد ابتدا ثبت نام انجام شود. براي ثبت نام بايد كد ملي و همان ايميلي كه در سامانه پيشينه پژوهش درج شده است را وارد و وابستگي سازماني را موسسه آموزش عالي كاويان انتخاب نماييد. پس از ساخت حساب كاربري و ورود به سامانه هماندد جويي درخواست همانند جویی در فیلد ایمیل نماینده دانشگاه آدرس chaboksavar@gmail.com را درج و براي دريافت شناسه دانشگاه از طريق شماره تلفن 35243863 با كارشناس تحصيلات تكميلي تماس حاصل فرماييد. يادآوري مي شود براي همانند جويي پيشنهاده گزينه همانند جويي پيشنهاده را انتخاب نموده و متن پيشنهاده را از عنوان تا ابتداي مراجعه در فيلد مربوطه كپي نماييد.
گواهی همانند جویی برای پیشنهاده و پایان نامه با همانندي حداکثر 30 درصد قابل پذیرش است و چنانچه ميزان همانندي بيش از اين عدد باشد، دانشجو بايد بخش هاي تكراري را كه توسط سامانه مشخص شده است مجددا با قلم خود بازنويسي كرده و نسبت به اخذ گواهي اقدام نمايد.
تذكر 1. ربات همانند جويي سامانه همانند جوي ايرانداك كاملا هوشمند است. لذا به دانشجويان عزيز توصيه مي شود به هيچ عنوان از روشهايي به جز باز نويسي متن با قلم خود دانشجو استفاده ننمايد. چنانچه از روشهاي غير اصولي استفاده شود سامانه همانند جو پيشنهاده ارسالي را جز ليست سياه قلمداد كرده و امكان تصويب پيشنهاده و نهايتا دفاع از پايان نامه از دانشجو صلب خواهد شد.
پس از اخذ گواهي همانند جويي با درصد همانندي كمتر از سي درصد، دانشجو بايد فايل پي دي اف پيشنهاده تكميل شده را به همراه گواهي پيشينه پژوهش و گواهي همانند جويي در پرتال دانشجويي خود قسمت تحصيلات تكميلي گزينه پروپوزال ثبت نمايد. پس از ثبت مدارك ارسالي بايد به تاييد استاد راهنما، مدير گروه و نهايتا شوراي تحصيلات تكميلي برسد. پس از تصويب نهايي پيشنهاده دانشجو اجازه نگارش پايان نامه را خواهد داشت.
تذكر 2: دانشجو بايد پس از تصويب پيشنهاده در شوراي تحصيلات تكميلي سريعا نسبت به ثبت پيشنهاده در سامانه ثبت ايرانداك اقدام نمايد تا شخص ديگري نسبت به موضوع انتخابي تحقيقاتي را انجام ندهد. فرآيند ثبت پيشنهاده به شرح زير است:
به سامانه ثبت پیشنهاده و پایان نامه ايرانداك به آدرس sabt.irandoc.ac.ir مراجعه نموده و همانند مراحل قبل ابتدا اقدام به ثبت نا نماييد. همان طور كه در مراحل قبل توضيح داده شد براي ثبت نام بايد كد ملي و همان ايميل آدرس مراحل قبل را در اختيار داشته باشيد. پس از ثبت نام، دريافت ايميل تاييده و فعال سازي، وارد حساب خود در سامانه ثبت شده و در قسمت ثبت پیشنهاده اقدام به ثبت پروپوزال تایید شده نمایند.

راهنماي ويديويي ثبت پيشنهاده در سامانه تحصيلات تكميلي جهت تصويب

مرحله چهارم: نگارش و دفاع از پايان نامه

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بايد در طول نيم سال چهارم تحصيل و با هدايت استاد راهنما پس از تصويب پيشنهاده اقدام به نگارش پايان نامه نمايند. شرايط و ضوابط نگارش پايان نامه در راهنماي ذيل امده است.

پس از اتمام مراحل نگارش پايان نامه و همچنين تاييد محتوا توسط استاد راهنما دانشجو بايد مراحل ذيل را انجام دهد:
1. اخذ گواهي همانندجويي پايان نامه: دانشجو بايد مطابق مرحله سوم به سامانه همانند جوي ايرانداك به آدرس tik.irandoc.ac.ir مراجعه و با همان حساب كاربري كه پيشنهاده خود را همانند جويي نمود، اين بار نسبت به همانند جويي متن پايان نامه اقدام نمايد. در سامانه گزينه همانند جويي كل پايان نامه را انتخاب و از ابتداي فصل اول تا انتهاي فصل پنجم متن پايان نامه را جهت همانند جويي در فيلد مربوطه كپي نمايد. ساير موارد مشابه همانند جويي پيشنهاده است.
2. پس از اخذ گواهي همانند جويي، موافقت استاد راهنما و گذشت حداقل چهار ماه از تاريخ تصويب پيشنهاده دانشجو بايد پايان نامه خود را جهت اخذ مجوز برگزاري جلسه دفاعيه در سامانه تحصيلات تكميلي گزينه پايان نامه ثبت نمايد. براي ثبت دانشجو بايد فايل پي دي اف پايان نامه، همانند جويي و همچنين گواهي شركت در پنج جلسه دفاعيه را در اختيار داشته باشد. دانشجو مي تواند اين گواهي را از اداره امور خدمات اموزشي، كارشناس تحصيلات تكميلي دريافت كند. فرآيند ثبت پايان نامه نيز دقيقا مشابه فرآيند ثبت پيشنهاده در سامانه تحصيلات تكميلي است.
3. دانشجو بايد حداكثر تا روز برگزاري جلسه دفاعيه فرم هاي مربوطه را از لينك زير دريافت و با نرم افزار Word تكميل و نسخه چاپ شده آن را تحويل كارشناس تحصيلات تكميلي نمايد. در صورت عدم ارائه فرم ها امكان برگزاري جلسه دفاعيه براي دانشجو فراهم نخواهد شد و عواقب ان به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

دريافت مجموعه فرم هاي دفاع از پايان نامه

4. پس از برگزاري جلسه دفاعيه و تاييد پايان نامه توسط هيات داوران دانشجو بايد حداكثر ظرف مدت 45 روز نسبت اعمال اصلاحات پيشنهادي هيات داوران در پايان نامه و ثبت پايان نامه نهايي در سامانه ثبت ايرانداك اقدام نمايد. فرآيند ثبت پايان نامه به شرح زير است:
دانشجو بايد مجددا به سامانه ثبت ايرانداك به آدرس sabt.irandoc.ac.ir مراجعه و با همان نام كاربري و رمز عبوري كه پيشنهاده خود را ثبت كرده است اقدام به ثبت پايان نامه نمايد. توجه شود كه در اين مرحله بايد گزينه ثبت پارسا را انتخاب نمايد. پس از ثبت پايان نامه و تاييد پايان نامه ثبت شده توسط ايرانداك دانشجو آماده انجام مراحل فراغت از تحصيل خواهد بود.

نكاتي مهم از آيين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد

تذكر 1. طول دوره مجاز تحصيل براي دانشجويان كارشناسي ارشد چهار نيم سال تحصيلي است. چنانچه دانشجو در اين چهار نيم سال موفق به دفاع از پايان نامه خود نشود شوراي تحصيلات تكميلي موسسه در صورت صلاحديد مي تواند تا دو نيم سال ديگر اجازه تحصيل به دانشجو بدهد. پس از پايان اين مدت و عدم اتمام تحصيل، دانشجو بايد درخواست خود را به كميسيون موارد خاص استان جهت اجازه ادامه تحصيل ارسال نمايد. بديهي است مسئوليت عدم اتمام تحصيل در موعد مقرر صرفا به عهده دانشجو است.
تذكر 2. اگر معدل دروس گذرانده شده توسط دانشجو در هر نيم سال در مقطع كارشناسي ارشد كمتر از 14 باشد دانشجو (در صورتي كه واحد هاي اخذ شده 8 واحد و يا بيشتر باشد) مشروط تلقي شده و كسب مشروطي در دو نيم سال (متوالي يا غير متوالي) باعث اخراج دانشجو مي شود. دانشجو با دو نيم سال مشروطي زماني مجاز به ادامه تحصيل خواهد بود كه كميسيون موارد خاص استاني نسبت به اعاده به تحصيل وي راي صادر نمايد.

به روز رساني دوم مرداد 1401
اداره امور خدمات آموزشي
موسسه آموزش عالي كاويان

Copyright ©

طراحی و پیاده سازی: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان

شماره هاي تماس با موسسه
خراسان رضوی، مشهد مقدس، ساختمان مركزي
مسير 1: بلوار الهيه، الهيه 40
مسير 2:بلوار صادقيه، صادقيه 5 (مقابل هتل بين المللي نوين پلاس)
شهید اکبری ذوق 25
کد پستی: 9186374915
Email: info@kavian.ac.ir